Downloads

Een kleine brochure over de bouwstenen van seksuele vorming, inclusief een schema waarin globaal weergegeven is op welke leeftijden je bepaalde onderwerpen terug kunt laten komen. Niet als mal waar jouw opvoeding precies op moet lijken, maar als geheugensteuntje om er eens bij te pakken.


Platform Seksuele vorming wil blijven schrijven om elk gezin een veilige plek te laten zijn of worden voor de seksuele ontwikkeling van kinderen. Klik hier om daar financieel aan bij te dragen. Lees meer op de pagina ‘Doe mee’ of in dit blog.