• Recensie

    Saar en Jop

    Een lezer wees me terecht op de serie van Saar en Jop als het gaat om seksuele vorming. Deze boeken, geschreven door Arjet Borger, horen er helemaal bij! Dat ik er niet toe kwam om ze te recenseren, komt misschien…

  • Blogs

    Boos op onze baby

    Onze jongste van zeven maanden was veel te vroeg wakker en dat kwam ab-so-luut NIET uit! Ik was bezig met een overleg met medevrijwilligers, maar nu moest ik alles onderbreken, een fles klaar gaan maken (meneer wil natuurlijk gelijk drinken)…